AJE INNOVATIE

CONTACT
aje@aje-bv.nl
+ 31-6-22562981

De all round technische kennis van AJE Innovatie kenmerkt zijn creatieve technische ontwerpen en oplossingen.

Door meerdere functies te combineren en minder elementen in te bouwen, zijn kostenreducties vooral in de fabricage en montage te realiseren.

Bij operationele machines bestaan de optimalisaties uit rendementverbeteringen en kostenverlagingen in productie en onderhoud.

Concept layouts van fabrieken behoren ook tot de mogelijkheden.

Voorbeeld herontwerp

70 % kosten verlaging

50 % minder onderdelen

Voor

Na

HOME